Người có nhóm máu B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không ? Vì sao
Cảm ơn mọi người đã giúp em ạ :'3 <3

user-avatar

Người có nhóm máu B không thể truyền máu cho người có nhóm máu O vì nhóm máu B hồng cầu chỉ có B , Huyết tương không có Bê ta , chỉ có an pha , nhóm máu O hồn cầu có cả A vá B , Huyết tương có cả an pha và Bê ta nên khi truyền máu hồng cầu sẽ bị kết dính

xl bn ở trên này không khí hiệu bê ta và an pha đc nên thông cảm nha . chúc bn hok tốt


Các câu hỏi liên quan