hiện tượng biên độ co cơ giảm dần khi làm việc quá sức được đặt tên là gì? khả năng có có thuộc vào những yếu tố nào?

user-avatar

- Hiện tượng biên độ co cơ giảm dần hoặc ngừng khi làm việc quá sức được gọi là sự mỏi cơ

- Khả năng co cơ phụ thuộc vào các yếu tố: trạng thái thần kinh, nhịp độ lao động, khối lượng vật


Các câu hỏi liên quan