Hô hấp có vai trò như thế nào đối vối cô thể sống?

Giúp mình với, cảm ơn bạn trườc nha!

user-avatar

Hô hấp có vai trò cung cấp Oxi cho các tế bào để Oxi hóa các hợp chất tạo năng lượng cho cơ thể và đồng thời thải khí CO2 ra ngoài môi trường


Các câu hỏi liên quan