ãy tính công của cơ khi xách một túi gạo 5 kg lên cao 1 mét. Công của cơ được sử dụng vào mục đích nào? Vì sao vận động viên bơi lội chạy nhảy dễ bị chuột rút?

user-avatar

m = 5kg \(\Rightarrow\) F = 5ON

\(\Rightarrow A=F\cdot s=50\cdot1=50\) (Jun)

Công cơ học được sử dụng vào mục đích: Vận động và hoạt động


Các câu hỏi liên quan