Bộ xương cong ở 4 chỗ nào?

user-avatar

1. Vùng cổ ( bị lõm vào )

2 Vùng ngực ( bị phình ra sau lưng)

3. Vùng bụng ( bị lõm vào )

4. Vùng hông ( phình ra sau )


user-avatar

bộ xương cong ở vùng cổ, ngực, bụng, hông


user-avatar

Bộ xương cong ở vùng cổ , ngực , bụng , hông


user-avatar

Cổ , ngực , bụng , hông


user-avatar

Bộ xương cong ở 4 chỗ đó là : cổ ; ngực ; bụng ; hông


Các câu hỏi liên quan