Xương mặt ở người có đặc điểm gì?

user-avatar

-Xương mặt ở người có đặc điểm:

+Hộp sọ phát triển, sọ lớn hơn mặt.

+Lồi càm phát triển, nhô dài ra.


user-avatar

Phần sọ mặt: gồm 14 xương: 2 xương hàm trên, 2 xương gò má, 2 xương mũi, 2 xương lệ, 2 xương xoăn, 2 xương hàm dưới, 2 xương lá mía. Ngoài ra còn có 1 xương móng không trực tiếp nối với sọ. Xương móng là nơi bám của nhiều cơ dưới hàm, cơ lưỡi.