Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa j đối với chức năng của xương? Hãy giải thích vì sao xương động vật hầm ( đun sôi lâu) thì bở?

user-avatar

Thành phần hóa học của xương gồm chất vô cơ và chất hữu cơ. Chất vô cơ giúp xương cứng chắc để chống đỡ được sức nặng của cơ thể và trọng lượng mang vác. Chất hữu cơ giúp xương mềm dẻo và chống được lực tác động.

khi tiếp xúc với nhiệt thì thành phần chất cốt giao giảm làm cho xương bỡ ra cùng với đó là nước hầm xương bị chất hữu cơ hòa tan nên sánh ngọt


Các câu hỏi liên quan