Một ôtô đi từ A đến B cách nhau 72 km mất thời gian 1 giờ 30 phút, sau đó tiếp tục chuyển động 18 km với vận tốc trung bình 36km/h thì đến C. Tính: vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AC.

user-avatar

tóm tắc :

s1(A-->B) :72

t2 :1h30min =1,5h

s2 :18

v2 : 36km/h

tính vtb

giải

t2 là ( thời gian oto đi hết quãng đường BC là):

v=s/t=>t=s/v= 0,5h

vtb là :

vtb=(72 +  18) : ( 1,5 +0.5) =45km/h

 

 


user-avatar

vận tốc trung bình trên cả đoạn đường ac :

v = (s+s2)/(t1 + t2) = (72 + 18) : (3/2 + 1/2) = 45km/h.