Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?

Câu 4: Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?
Câu 5: Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Câu 6: Ở 1 nơi người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 17°c, lúc 13 giờ được 27°c và lúc 21 là 19\(^0\) C. Tính nhiệt độ TB của ngày đó?

user-avatar

Câu 4: Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?

Chất mùn có vai trò rất quan trọng trong đất vì chúng là nguồn thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sống trên mặt đất.
Câu 5: Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Độ phì của đất cao hay thấp tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên và con người trong việc canh tác. Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã tiến hành các biện pháp như: cày sâu, bừa kĩ, bón phân, tưới nước, thau chua, rửa mặn... nhằm làm tăng độ phì cho đất. Nhờ vậy, năng suất cây trồng ngày càng cao. Vì thế vai trò của con người rất quan trọng.

Câu 6: Ở 1 nơi người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 17°c, lúc 13 giờ được 27°c và lúc 21 là 1900 C. Tính nhiệt độ TB của ngày đó?

Nhiệt độ TB của ngày đó:

(17+27+19): 3= 21\(^0\)C


Các câu hỏi liên quan