Cho mình hỏi sự khác nhau giữa tế bào thần kinh và các tế bào khác là gì ?!

user-avatar

Tế bào thần kinh tiếp nhận các kích thích và điều khiển các cơ quan, tế bào trong cơ thể. Các tế bào khác thì chịu sự chi phối của tế bào thần kinh


Các câu hỏi liên quan