Cho tam giác ABC có Â = 70 độ. Các phân giác ngoài của góc B và góc C cắt nhau tại K. Tính góc BKC


user-avatar

Khỏi vẽ hình nhé!

Trong tam giác ABC có:

góc A + góc B + góc C=1800

700 + góc B + góc C = 1800

=> góc B + góc C = 1800 - 700 = 1100

Vì các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại K

nên góc ABC+ góc ACB = Bˆ+Cˆ2B^+C^2= 1100 : 2 = 550

Trong tam giác IBC có:

góc BKC + góc ABC + góc ACB = 1800

hay góc BKC + 550 = 1800

=> góc BKC = 1250


user-avatar

Dễ, tự làm . ahihi đồ ngốc!


Các câu hỏi liên quan