Điểm giống và khác nhau về khí hậu ở hoang mạc đới nóng và đới ôn hòa

Điểm giống nhau và khác nhau về khí hậu ở hoang mạc đới nóng và đới ôn hòa là gì?

Please,hãy giúp mk vs :) Mình sắp thi học kì rồi

user-avatar

Giống:

- Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo hai chí tuyến hoặc giữa đại lục Á-Âu

- Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt, động thực vật nghèo nàn

=> Nguyên nhân: nằm ở nơi áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địa

Khác:

*Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt trong năm cao, có mùa đông ấm, mùa hạ rất nóng.

*Hong mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt trong năm rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnh

Học tốt bạn nhé!


Các câu hỏi liên quan