Độ ẩm của không khí do đâu mà có?

Độ ẩm của không khí do đâu mà có?

user-avatar

Độ ẩm không khí là mức độ tồn tại của hơi nước trong không khí.


Các câu hỏi liên quan