mà ko phải bằng 5 các bạn nhớ like và theo dõi nhé

user-avatar

bạn hỏi là hỏi cho ngay thẳng nha bạn đừng có hỏi những câu dễ hay spam nữa không là bạn bị xóa nick nha bạn.


user-avatar

Tại người ta quy ước như thế


user-avatar

vì đã chứng minh dược trong toán hoc


user-avatar

vì nó đã được chứng minh nha bạn


user-avatar

câu này bạn tự hiểu nhéuser-avatar

Vì 2 thêm hai bằng 4 sao mà bằng 5user-avatar

Bởi vì đó đã là quy ước 1+1+1+1 cũng bằng 4 chả nhẽ lại bằng 5 chắc


user-avatar

Trả lời :

2 + 2 bằng 4 mà không phải bằng 5 vì khi có các con số thì người ta đã quy ước như thế !

Chúc bạn học tốt !
user-avatar

bạn đừng hỏi mấy câu như vậyuser-avatar

tại người ta quy ước thế ,phải chịu thôi!!!!!!!!


user-avatar

qua đó ko ai trả lời được hết