Nêu đặc điểm khí hậu và thảm thực vật của môi trường nhiệt đới

Nêu đặc điểm khí hậu và thảm thực vật của môi trường nhiệt đới ( gạch ý đầu dòng, thật kĩ và đủ ý nhé) mk đang cần gấp , mong mọi người nhiệt tình giúp mình nha

user-avatar

tham khảo : Bài 6 : Môi trường nhiệt đới | Học trực tuyến


Các câu hỏi liên quan

Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của gió nào?

Câu 1: Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của:
a. Gió mậu dịch
b.Gió mùa
c. Gió Tây ôn đới
d. Tất cả đều sai
Câu 2: Ở châu Âu nước trồng nhiều hoa tuy-líp với quy mô lơn và kĩ thuật cao là:
a. Hà Lan
b. Pháp
c. Đức
d. Đan Mạch
Câu 3: Nhiều nước ở đới ôn hòa, thế mạnh nổi ật nhất nền kinh tế là ngành:
a. Công nghiệp chế biến
b. Công nghiệp khai thác
c. Cả 2 đều đúng
d. Cả 2 đều sai
Câu 4: Các đô thị hiện nay ở đới ôn hòa ngày càng mở rộng diện tích không những phát trỉn chiều cao mà còn:
a. Theo chiều sâu
b. Lấn ra biển
c. Cả đều đúng
d. Câu a đúng, câu b sai
Câu 5: Nguồn nước chính có ở các ốc đảo trong hoang mạc giúp cho thực vật phát triển là:
a. Nước mưa
b. Nước ngầm
c. Nước hồ
d. Nước sông
Câu 6: Thực avạt và động vật tieu biểu được nuôi trồng à rất quan trọng đối với người dân hoang mạc là:
a. Dê, cừu-Lúa mì
b. Ngựa-cam, chanh
c. Chà là-Lạc đà
d. Tất cả đều đúng
Câu 7: Một số động vật ở đới lạnh thích nghi được với khí hậu lạnh nhờ có lớp mỡ dày là:
a. Hải cẩu, cá voi
b. Gấu trắng, tuần lộc
c. Chim cánh cụt
d. Tất cả đều đúng
Câu 8: Môi trường miền núi có khí hậu và thực vật thay đổi theo:
a. Độ cao
b. Hướng sườn
c. A, B đều đúng
d. A, B đều sai
Câu 9: Ở nước ta lũ quét và lở đất là hiện tượng dễ xảy ra ở vùng:
a. Chân núi
b. Thung lũng núi
c. Sườn núi
d. Cả 3 đều đúng
Câu 10: Theo thống kê hiện nay trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó châu lục có số quốc gia đông nhất là:
a. Châu Phi
b. Châu Á
c. Châu Âu
d. Châu Mĩ
Câu 11: Hoang mạc Xa-ha-ra là một hoang mạc lớn thuộc:
a. Bắc Phi
b. Nam Phi
c. Đông Phi
d. Tây Phi
Câu 12: Việc tập trung trồng trọt một cây hay chăn nuôi một loại súc vật trên một vùng rộng lớn gọi là:
a. Luân canh
b. Chuyện canh
c. Thâm canh
d. Cả 3 đều sai
Câu 13: Hiện nay dân cư ở đới ôn hòa sống trong các đô thị chiếm tới:
a. 2/4 dân số
b. 3/5 dân số
c. 3/4 dân số
d. 4/5 dân số
Câu 14: Vấn đề lớn nhất hiện nay cảu đới ôn hòa là:
a. Ô nhiễm không khí
b. Ô nhiễm nước
c. Rừng cây bị hủy diệt
d. Câu a+b đúng
Câu 15: Hoang mạc hết sức khô hạn của thế giới nằm ở:
a. ác Phi
b. Trung Á
c. Ô-xtrây-li-a
d. Nam Mĩ