So sánh nền kinh tế của 3 khu vực châu Phi

câu 1: so sánh nền kinh tế của 3 khu vực châu Phi

câu 2 : trình bày sự hiểu biết của em về châu Mĩ ( địa hình;khí hậu;thiên nhiên;kinh tế;=...)

câu 3 : so sánh các khu vực địa hình ở Bắc Mĩ vs Trung Mĩ và Nam Mĩ

câu 4 : Trtinhfg bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mĩ vs Trung và Nam Mĩ

câu 5 :So sánh đ2 dân cư và đô thị hóa giữa Bắc Mĩ vs Trung và Nam MĨ

câu 6: Trình bày khối thị trường chung Mec-cô-xua và hiệp định mậu dịnh tự do BẮc Mĩ

user-avatar

3địa hình
* Giống nhau :
Cấu trúc địa hình tương tự nhau đều chia 3 phần : núi trẻ phía tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên và núi già ở phía Đông. Địa hình kéo dài theo chiều kinh tuyến
* Khác nhau :
- Bắc mĩ :
+ Phía đông : Núi già Apalat và sơn nguyên trên bán đảo Labrađo.
+ Ở giữa : Đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.
+ Phía tây : Hệ thống Coocđie cao TB ( 3000 – 4000m ) và đồ sộ chiếm gần 1 nửa lục địa Bắc Mĩ.
- Nam Mĩ :
+ Phía đông : Sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Braxin
+ Ở giữa : Là chuỗi đồng bằng nối liền nhau : Ô ri nô cô -> Amazôn -> Laplata -> Pampa. Các đồng bằng đều thấp, trừ đồng bằng Pampa có địa hình cao ở phía nam.
+ Phía tây : Hệ thống Anđét, đồ sộ, nhiều thung lũng và cao nguyên rộng xen kẽ giữa các dãy núi


Các câu hỏi liên quan