Vì sao hình thành hoang mạc Calahari, Namip?

giải thích vì sao hình thành hoang mạc Calahari , namip

user-avatar

- Nguyên nhân hình thành các hoang mạc:
+ Do ảnh hưởng của hải lưu lạnh.
+ Do nằm dọc theo 2 đường chí tuyến
+ Do nằm sâu trong lục địa
- Nhân tố hình thành hoang mạc:
+ Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (hiện tượng sa mạc hoá)
+ Do tác động của con người.


Các câu hỏi liên quan