Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực

Nêu đạc điểm tự nhiên của châu nam cực. Nhiệt độ thấp nhất của châu nam cục là bao nhiêu?

user-avatar

Những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực

- Châu lục giá lạnh khắc nghiệt: nhiệt độ quanh năm dưới -10°c.

- Là nơi gió bão nhiều nhất thế giới.

- Toàn bộ lục địa bị băng phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ. - Thực vật không tồn tại. Động vật: chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo và các loài chim biển, cá voi.

- Khoáng sản: than đá, sắt, đồng, dầu mỏ, khí tự nhiên,...

-Nhiệt độ thấp nhất là -94,5độC


Các câu hỏi liên quan