So sánh về sự khác nhau về tự nhiên của khu vực Nam Âu và Đông Âu

so sánh về sự khác nhau về tự nhiên của khu vực nam âu và đông âu

user-avatar

khác nhau:
*Nam Âu:

a/ Địa hình:Bán đảo

b/Thực vật:rừng lá cứng địa trung hải

c/Khoáng sản: Bôxit, khí đốt, chì

*Đông Âu:

a/ địa hình: Sông ngoài

b/ Thực vật: rừng lá kim, rừng lá rộng, đài nguyên

c/ Khoáng sản: man-gan, dầu mỏ


Các câu hỏi liên quan