Tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư Bắc Mĩ và Trung Nam Mĩ?

Tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư thuộc Bắc Mĩ và dân cư ở Trug và Nam Mĩ

user-avatar

* Có sự khác nhau về ngôn ngữ của dân cư Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ là do lịch sử nhập cư.

- Lịch sử nhập cư: Khi Colombus phát hiện ra châu Mĩ, các nước đua nhau di cư sang châu Mĩ khai phá. Nước Anh (nói chung là các nước nói tiếng German) xâm chiếm Bắc Mĩ. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (người Latin) xâm chiếm Nam Mĩ. Do đó phía Bắc châu Mĩ chủ yếu nói tiếng German, Nam Mĩ nói tiếng Latin.

+ Bắc Mĩ sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh.
+ Trung và Nam Mĩ, ngôn ngữ chủ yếu là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.


Các câu hỏi liên quan