Tại sao châu Âu có sự đa dạng về dân tộc văn hóa tôn giáo?

1.tại sao Châu âu có sự đa dạng về dân tộc văn hóa tôn giáo ? sự đa dạng đó được thể hiện như thế nào

2.Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng amazon? Theo em việc trồng và bảo vệ rừng ở nước ta có tác dụng gì

user-avatar

2. vì rừng amazon là lá phổi xanh

*có tác dụng: cung cấp nguồn không khí trong lành, giữ được nguồn nước ngầm,...


Các câu hỏi liên quan