Trình bày sự phân bố dân cư của các khu vực châu Mĩ?

Em hãy trình bày sự phân bố dân cư của các khu vực châu Mĩ ?

Dân cư tập trung đông ở đâu ? Vì sao

Dân cư thưa thớt ở đâu ? Vì sao

user-avatar

Sự phân bố dân cư:
+ dân số tăng chậm chủ yếu là gia tăng cơ giới
+ phần lớn là người lai, có nền văn hóa Mĩ la tinh
+ dân cư phân bố ko đồng đều
Dân cư tập trung ở : ven biển , cửa sông, cao nguyên, khí hậu, khô ráo, mát mẻ
Dân cư thưa thớt vào sâu trong nội địa
- Nguyên nhân: Do sự phân hóa của địa hình , khí hậu


Các câu hỏi liên quan