Trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên châu Phi

em hãy trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên châu phi

user-avatar

+ Địa hình:
- Địa hình châu Phi tương đối cao, toàn bộ châu lục có thể xem như là một cao nguyên khổng lồ xen lẫn các bồn địa.
+ Khí hậu:
- Vì nằm trong vành đai nhiệt đới và không có các biển lấn sâu vào đất liền nên châu Phi có khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới.

mik ko chắc đâu nha:)


Các câu hỏi liên quan