Đặc điểm của các môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa

Đặc điểm

Môi trường xích đạo ẩm

Môi trường nhiệt đới

Môi trường nhiệt đới gió mùa

Giới hạn, phạm vi

Nhiệt độ

Lượng mưa

Thực vật

Giúp mình nhé mình cần luôn!

user-avatar
đặc điểm MT xích đạo ẩm MT nhiệt đới MT nhiệt đới gió mùa
giới hạn,phạm vi Từ 5 độ bắc đến 5 độ nam Từ vĩ tuyến 5 độ đến chí tuyến ở cả hai bán cầu Nam Á và Đông Nam Á
nhiệt độ nhiệt độ trung bình trên 25 độ C nhiệt độ trung bình trên 20 độ C nhiệt độ trung bình trên 20 độ C
lượng mưa trung bình từ 1500mm đến 2500mm trung bình từ 500mm đến 1500 mm trung bình khoảng 1000mm
thực vật Thực vật xanh tốt quanh năm

Mùa mưa: xanh tốt

Mùa khô:héo úa

Thay đổi theo mùa


Các câu hỏi liên quan