Khí hậu có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như thế nào?

Khí hậu có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như thế nào ? Em hãy nêu những biện pháp để phát triển nông nghiệp và bảo vệ đất ?

user-avatar

*Thuận lợi:
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm là kiểu khí hậu rất thuận lợi trong phát triển ngành trồng trọt cây nhiệt đới.
- Lượng mưa quanh năm cao nên cung cấp đủ nguồn nước để sản xuất và phục vụ đời sống.
- Lượng nhiệt quanh năm cao nên cung cấp đủ sức sưởi ấm và được sử dụng để phát triển ngành năng lượng mặt trời.
Khó khăn:
*- Có nhiều thiên tai: bão , lũ, hạn hán , gió phơn ,vvv...
- Đất dễ xói mòn khi có mưa bão.
- Sâu bệnh phát triển cao.
- Khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp gây hậu quả lớn.


Các câu hỏi liên quan