Dãy núi trẻ An-đét chạy dọc theo phía nào?

Dãy núi trẻ An-đét chạy dọc ... của ... Đây là miền núi ... ,... và ... nhất châu lục độ cao trung bình từ ... đến ... m, nhưng nhiều đỉnh vượt qua 6000 m, ... bao phủ quanh năm. Giữa các dãy núi cỏ nhiều ... và ... rộng, quan trọng nhất là cao nguyên ...

Hệ thống Coóc-đi-e ...,...,... là một trong những miền núi ... trên thế giới. Miền núi này chạy dọc bờ ... của châu lục, kéo dài ..., cao trung bình ... m, gồm nhiều dãy chạy ... xen giữa các ... và ...

Giúp tui với

user-avatar

Dãy núi trẻ An-đét chạy dọc ...PHÍA TÂY... của Nam Mĩ. Đây là miền núi TRẺ, CAO và ĐỒ SỘ nhất châu lục. Độ cao trung bình từ 3000 ra đến 5000 m, nhưng nhiều đỉnh vượt quá 6000 m, BĂNG TUYẾT bao phủ quanh năm. Giữa các dãy núi có nhiều THUNG LŨNG và CAO NGUYÊN rộng, quan trọng nhất là cao nguyên TRUNG ANDET


Các câu hỏi liên quan