đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa

đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa

user-avatar

mùa mưa gió từ ấn độ dương và thái bình dương thổi vào đem theo k2 mát mẻ và mưa nhiều. mùa đông gió từ lục địa châu á tỏa xuống, đem theo k2 khô và lạnh, càng gần chí tuyến, khô lạnh càng kéo dài. lượng mưa tb năm >1000mm . nhiệt độ thay đổi thất thường tb năm > 2o0c


Các câu hỏi liên quan