Biện pháp mà quý tộc và thương nhân châu Âu dùng để tạo ra nguồn vốn?

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy nêu các biện pháp mà các quý tộc và thương nhân châu Âu dùng để tạo ra nguồn vốn và nhân công

user-avatar

Quý tộc và thương nhân châu Âu ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa mang về châu Âu. Họ còn tiến hành bắt hàng triệu người da đen ở châu Phi đem bán cho các chủ đồn điền, hầm mỏ ở châu Âu, châu Mĩ làm nhân công. Ở trong nước, quý tộc phong kiến và tư sản dùng bạo lực để cướp đoạt ruộng đất, đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa.

Câu này có trong đoạn thông tin bạn chỉ cần lọc ý ra hoi. Chúc bạn học tốt!


Các câu hỏi liên quan