Nguyên nhân dẫn đến làn sóng di dân ở đới nóng

nguyên nhân dẫn đến làng sóng di dân ở đới nóng ở bài nào các bạn, anh , chị, em --.. ?

user-avatar

Bài 11 : Di dân và sự bùng nổ đô thị ở Đới nóng nha.

Tick mk nhé bạn!


Các câu hỏi liên quan