Kể tên các khu vực tập chung đông dân trên thế giới?

Câu 1: Kể tên các khu vực tập chung đông dân trên thế giới? Nêu nhận xét về sự phân bố đó

Câu 2: Hãy so sánh biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của môi trường xích đạo ẩm và môi trường nhiệt đới gió mùa

Câu 3: Tại sao hiện nay việc kiểm soát tỉ lệ gia tăng dân số đang là 1 trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia ở đới nóng

user-avatar

Câu 1:

* Các khu vực tập trung đông dân trên thế giới : Đông Nam Á, Nam Á, Đông á, Trung Đông, Tây Âu, Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đôm Nam Bra- xin, Tây Phi.

Nhận xét : Dân cư phân bố ko đồng đều trên thế giới. Các khu vực tập trung đông dân trên thế giới chủ yếu thuộc Đới nóng.

Tick mk nhé!


Các câu hỏi liên quan