Tại sao môi trường nhiệt đới gió mùa lại tiến hành thâm canh lúa nước?

tại sao môi trường nhiệt đới gió mùa lại tiến hành thâm canh lúa nước? Liên hệ Việt Nam . ai bít giúp mk với ^_^

user-avatar

vì ở môi trường nhiệt đới gió mùa sẽ phù hợp với việc thâm canh lúa nước. Có nhiệt độ nóng ẩm và phân biệt rõ các mùa trong năm. Vì thế, lúa phát triển tốt, thâm cach lúa nước đạt kết quả cao


Các câu hỏi liên quan