Phân biệt các lục địa và các châu lục trên thế giới?

phân biệt các lục địa và các châu lục trên thế giới? kể tên các châu lục, các lục địa

user-avatar

Phân biệt các lục địa và các châu lục trên thế giới:

-Giống: Đều có biển & đại dương bao quanh
-Khác:

+ Lục địa là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh, lục địa căn cứ vào mặt tự nhiên.
+ Châu lục bao gồm các lục địa & các đảo thuộc lục địa đó, châu lục căn cứ vào mặt lịch sử, kinh tế, chính trị.

Tên các châu lục, các lục địa:

* Châu lục: Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Nam Cực, Châu Âu, Châu Úc (Châu Đại Dương)

* Lục địa:

Lục địa Phi

Lục địa Âu

Lục địa Á

Lục địa Bắc Mỹ

Lục địa Nam Mỹ

Nam Cực

Úc


Các câu hỏi liên quan