Tác hại khi đô thị hoá tăng nhanh?

Tác hại khi đô thị hoá tăng nhanh?

Nêu dặc điểm dân số dựa vào tháp tuổi

user-avatar

- Tác hại khi đô thị hóa tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số, sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế , xã hội , môi trường

- Đặc điểm của tháp tuổi cho biết tổng số dân , số người ở từng độ tuổi , tổng số nam và nữ , trình độ văn hóa của họ , nguồn lao động hiện tại , tương lai sẽ ra sao ,...


Các câu hỏi liên quan