Trình bày đặc điểm cơ bản của môi trường nhiệt đới?

Trình bày đặc điểm cơ bản của môi trường nhiệt đới , nhiệt đới gió mùa và môi trường xích đạo ẩm . Mong mọi người giúp em ạ


Các câu hỏi liên quan