Trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc?

trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc hãy cho biết đặc điểm của từng chủng tộc ? tại sao lai chia thành các chủng tộc đó

help me

user-avatar

Trả lời:

Chủng tộc Môngôlôit: Chiếm khoảng 40% dân cư thế giới, tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Mĩ.

Chủng tộc Ơrôpêôit: Chiếm 48% dân số toàn cầu. Tuy có tên là Ơrôpêôit, nghĩa là loại hình người châu Âu, song về nguồn gốc, chủng tộc này ra đời không phải ở châu Âu, mà là ở châu Á.

Chủng tộc Nêgrô – Ôxtralôit: Chiếm 12% dân số thế giới, gồm hai nhánh ở cách xa nhau: Nêgrôit ở châu Phi và Ôxtralôit ở Nam Ấn Độ, nhiều đảo trên Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đặc biệt là ở Ô-xtrây-li-a.

Ngoài ba chủng tộc lớn, còn có các nhóm người lai, kết quả của sự hoà huyết giữa các chủng tộc.


Các câu hỏi liên quan