Nguyên nhân dẫn đến xói mòn đất ở đới nóng?

-. Nguyên nhân dẫn đến xói mòn đất ở đới nóng.

user-avatar

do mưa nhìu , thiếu cây xanh vì bị chặt phá q nhìu

mà ở đới nóng. lại nắng nóng nên dẫn đến xói mòn


Các câu hỏi liên quan