Tại sao môi trường vùng núi đất có màu đỏ vàng?

Giải thích tai sao môi trường vùng núi đất có màu đỏ vàng ?

user-avatar

Ở vùng nhiệt đới, khí hậu phân mùa rõ rệt; tại khu vực đồi núi vào mùa mưa, nước mưa thấm xuống các lớp đất đá bên dưới, đến mùa khô nước lại di chuyển lên mang theo ôxít sắt, nhôm, tích tụ dần ở gần mặt đất làm cho đất có màu đỏ vàng.


Các câu hỏi liên quan