Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng như thế nào với sự hình thành các hoang mạc châu Phi

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng như thế nào đối vs sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi

user-avatar

Dòng lạnh làm giảm nhiệt độ ven bờ, hơi nước trong các khối khí qua dòng lạnh bị chặn lại hình thành sương mù ngoài biển, nên khối khí qua dòng lạnh vào bờ thường có tính chất khô hạn hình thành hoang mạc ở các vùng ven bờ.


Các câu hỏi liên quan