Ở phần Bắc Cực và Nam Cực châu Phi có 2 môi trường nào?

Ở phần Bắc Cực và Nam Cực châu Phi có 2 môi trường nào???

Giúp mk vs nhé, cần gấp lắm!

user-avatar

Châu Phi có 2 môi trường là:

- Môi trường đới nóng

-Môi trường đới ôn hòa


Các câu hỏi liên quan