Nơi sống chủ yếu của dân cư thế giới

Giúp mk với mn ơi!

1.Nơi sống chủ yếu của dân cư thế giới;

2.Tình hình gia tăng dân số thê giới;

3.Sự phân bố dân cư trên thế giới;

4.Vị trí địa lí của các môi trường;

5.Đặc điểm cơ bản của mỗi môi trường;

6.Đặc điểm tự nhiên của các môi trường;

7.Sự khác nhau của lục địa và châu lục;

8.Giải thích vì sao châu Phi có khí hậu khô nóng nhất thế giới.

mk sẽ tick cho 3 người đầu tiên.

user-avatar

Vì:
-Châu Phi nằm giữa hai chí tuyến và nằm hoàn toàn trong đới nóng.Nằm ở Xích Đạo là nơi được ánh sáng Mặt Trời chiếu nhiều nhất
-Diện tích Châu Phi rất rộng,hầu hết là hoang mạc
-Đường bờ biển ít bị cắt xẻ do chịu ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền
-Vị trí nằm chắn phía Bắc và Đông Nam gây ra hiện tượng khô
-Có dòng biển lạnh chảy qua, nước không bốc hơi được nên dù gần biển nhưng nó vẫn là hoang mạc nóng bức


Các câu hỏi liên quan