Sự bùng nổ dân số xảy ra vào những năm nào của thế kỉ XX

Sự bùng nổ dân số xảy ra vào những năm nào của thế kỉ XX

Nêu những nguyên nhân chính để xảy ra bùng nổ dân số
Các nước điều tra dân số nhằm mục đích gì của 1 địa phương , của 1 nước
Căn cứ vào những lí do nào để các nhà khoa học chia dân cư trên thế giới thành mấy chủng tộc
Mỗi chủng tộc thuộc Châu lục nào
Nêu vị trí đạo lí của môi trường xích đạo ẩm
Nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa
Nễu những thuận lợi , khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở môi trường xích đạo ẩm
giúp mk nha mọi người
mk cần nhanh trong 30 phút
địa lý 7

user-avatar

- Dân số thế giới bùng nổ vào những năm 50 của thế kỷ XX, xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1%
- Nguyên nhân: Dân số tăng nhanh và đột biến


Các câu hỏi liên quan