Hãy điền tiếp vào bảng dưới đây 5 nước thải nhiều khí đioxit cacbon?

Dựa vào số liệu trên lược đồ, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây 5 nước thải nhiều khí dioxit cacbon, 5 nước có lượng ko khí thải bình quân đầu người cao nhất ở đới ôn hòa:

STT Tên nước

Lượng khí thải

( Triệu tấn )

STT Tên nước

Bình quân lượng khí thải theo đầu người

( tấn/người )

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

user-avatar
STT Tên nước

Lượng khí thải

( Triệu tấn )

STT Tên nước

Bình quân lượng khí thải theo đầu người

( tấn/người )

1 Hoa Kì 5228 1 Hoa Kì 19.88
2 Trung Quốc 3006 2 Canada 15.9
3 LBNga 1547 3 LBĐức 10.83
4 Nhật Bản 1150 4 LBNga 10.44
5 LBĐức 884 5 Anh 9.64

Các câu hỏi liên quan