Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazon?

Trong SGK có viết: " - A-ma-zôn không chỉ là lá phổi xanh ủa thế giới dự trữ sinh học quý giá mà còn là vùng có nhiều tìm năng phát triển công nghiệp và giao thông vận tải đường sông, Việc khai thác rừng A-ma-zôn để lấy gỗ và đất canh tác, xây dựng đường bộ và đường sắt xuyên A-ma-zôn đến các vùng mỏ và các đô thị mới đã góp phần phát triển kinh tế và đời sống ở vùng đồng bằng A-ma-zôn nhưng cũng làm cho môi trường rừng A-ma-zôn bị hủy hoại dần , ảnh hưởng đến khí hậu khu vực toàn cầu bị biến đổi "

qua đoạn viết trên hãy cho biết: Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-zôn? Hãy nêu 1 sốp biện pháp bảo vệ rừng ở nước ta?

user-avatar

các bạn giúp giùm mình nha các bạn


Các câu hỏi liên quan