Nêu sự phân hóa khí hậu của Trung và Nam Mĩ?

Nêu sự phân hóa khí hậu của trung và nam mỹ

mn ơi giúp mk nha

user-avatar

-Khí hậu lục địa Nam Mĩ có sự phân hoá phức tạp do vị trí lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ; địa hình đa dạng.
-Khí hậu eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti không phân hoá phức tạp do địa hình đơn giản, giới hạn lãnh thổ hẹp
Trung và Nam Mĩ có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất.


Các câu hỏi liên quan