Ý nghĩa của việc bảo vệ rừng?

ý nghĩa của việc bảo vệ rừng

user-avatar

ý nghĩa: rừng là lá phổi xanh của trái đất, cây xanh, trong quá trình quang hợp, hấp thụ khí các boonic, và nhả ra oxy cần thiết cho sự sống , rừng còn làm sạch không khí


Các câu hỏi liên quan