Khu vực nào ở châu Âu có khí hậu hàn đới?

khu vực nào ở châu âu có khí hậu hàn đới

user-avatar

Khu vực ở châu Âu có khí hậu hàn đới là ở phía Bắc vòng cực và chỉ chiếm một diện tích nhỏ.


Các câu hỏi liên quan