Ngành trồng trọt châu Mĩ mang tính độc canh do đâu?

nganh trong trot chau mi mang tinh doc cach do dau

user-avatar

do lệ thuộc vào nước ngoài


Các câu hỏi liên quan