Hậu quả cả việc gia tăng dân số ở đới nóng?

hâu quả cả việc gia tăng dân spps ở đới nóng ? quá trình đo thị hóa tự phát ở đới nóng nó gây hậu quả gì ? nêu biện pháp khắc phục? ở bài nào ạ, và xin ghi câu trả lời ạ ! xin cám ơn mọi người nhiều

user-avatar

+việc gia tăng dân số ở đới nóng dẫn đến bùng nổ dân số(bài 10:dân số và sức ép dân số tới tài nguyên,môi trươngv ở đới nóng)

+hậu quả của việc đô thị hóa tự phát triển ở đới nóng:-đối với đời sống:làm đời sống khó cải thiện

-làm giao thông qua lại ùn tắc

-đối với môi trường:ô nhiễm môi trường ở,môi trường không khí,môi trường nước.

-sinh hoạt khó khăn

-cảnh quan thành phố xấu đi

(+)biện pháp khắc phục:-tuyên truyền về tác hại của việc di cư tự do(bài11:di cư và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng)

mink mới học xong nên trả lời giúp bạn.ok


Các câu hỏi liên quan