Kể tên các môi trường trên trái đất?

Kể tên các môi trường trên trái đất ?

Nếu những điều em biết về môi trường đới nóng.

user-avatar

*Các môi trường có trên Trái Đất là:
-Môi trường đới lạnh
-Môi trường đới nóng
-Môi trường đới ôn hòa
*Những điều em biết về môi trường đới nóng là:
-Về vị trí:Nằm giữa chí tuyến Bắc và Nam, kéo dài liên tục từ Tây sang Đông thành một vành đai bao quanh Trái Đất
-Về Đặc điểm:
+Có nhiệt độ cao, Tín Phong thổi quanh năm từ hai dải áp cao chí tuyến về phía xích đạo.
+Chiếm một phần lớn diện tích đất liền, có giới thực vật, động vật hết sức phong phú.
+Là khu vực đông dân, tập trung nhiều nước đang phát triển trên thế giới


Các câu hỏi liên quan