Giải thích khí hậu đa dạng của Bắc Mĩ và Trung Mĩ

Giải thích khí hậu đa dạng của Bắc Mĩ và Trung Mĩ.

user-avatar

khí hậu đa dạng bắc mĩ : rất đa dạng , vừa phân hóa theo chiều bắc- nam lại phân hóa theo chiều tây đông

khí hậu đa dạng nam mĩ: rất phong phú và đa dạng ,chủ yếu thuộc môi trường đới nóng


Các câu hỏi liên quan